Het eerste consult duurt ongeveer 1 uur. Daarin stel ik allerlei vragen over je gezondheid. Alle vragen zijn nodig om een compleet beeld te vormen van jou als mens. De mens als geheel – vanuit een holistische visie – is heel belangrijk bij het vinden van een passend homeopathisch middel.

Na afloop werk ik het consult uit tot een analyse waarna ik een keuze maak in een middel. U ontvangt een middel meestal via de post. Na inname hebben we telefonisch of per mail contact om jouw reactie op het geneesmiddel te volgen. Dit volgen van de reactie is een belangrijk onderdeel van een homeopathische behandeling. Het verloop verschilt per persoon: sommige mensen zullen een snelle verbetering merken, anderen zullen langer de tijd nodig hebben.

Een vervolgconsult duurt doorgaans 30-45 minuten. We kijken samen naar veranderingen op alle niveaus: mentaal, emotioneel en fysiek. Daarna maken we een afweging hoe we de behandeling vervolgen.